כפתיח לנושא "הדימוי העצמי שלי ",ובחיבור לחג החנוכה,

הדליק כל תלמיד נר וסיפר על האור שבתוכו.

(תכונה חיובית או כישרון מיוחד-לאו דוקא בתחום הלימודי).

יתר חברי מעגל השיח פירגנו לכל תלמיד והוסיפו תכונות נוספות.

תלמידי ט'7 הפנימו שבכל אחד ישנן חוזקות מיוחדות ,שההכרה בהן והפירגון ההדדי

יכולים להצית אור גדול בלבבות.

חג אורים שמח