בגרות חברתית בשחקים

השבוע התקיימה וועדה פדגוגית לבגרות חברתית ברוח חג הביכורים, בה הציגו "בכורנו"- שכבת י"ב את העשייה החברתית העשירה והערכית שלהם לאורך שלוש שנות לימודיהם בחטיבה העליונה, חלקם אף ארבע שנות עשייה חברתית למען הקהילה. סיפוריהם המרגשים אודות עשייתם למען האחר והחלש מילאה את נפשנו בגאווה ובהמון הערכה לדור הצעיר – דור העתיד. תלמידים שרוח המנהיגות מלווה אותם ומעניקה לכולנו תחושת סיפוק אדירה לעבודתנו כמחנכי הדור. יישר כח לכל העוסקים במלאכה ובעיקר לרימון שלוש רכזת המעורבות החברתית שמלווה את התלמידים בהמון אהבה ומסירות.