היערכות לקראת מחקר פיז"ה 2018

כפי הידוע לכם, בית ספרנו נבחר השנה להשתתף השנה במחקר פיזה.
מחקר פיזה נערך על-ידי ארגון – OECD    
(Organization for Economic Co-operation and Development)
ומשתתפות בו מדינות רבות מכל רחבי העולם. המחקר בודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15-16 בשלושה תחומים שונים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. המחקר בוחן באיזו מידה תלמידים הקרובים לסוף חינוך חובה רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה של הנושאים הנבדקים באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם, ולאו דווקא באיזו מידה רכשו ידע ותכנים ספציפיים המצופים עפ"י תכנית לימודים זו או אחרת. משום כך השאלות הנכללות במחקר בוחנות ידע בגישה מעשית, ידע החיוני ל"עולם המבוגרים", כישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים, תוך דגש על מיומנויות. מבית ספרנו נדגמו 48 תלמידים (11 תלמידים מכיתות ט והשאר מכיתות י'). בחט"ב ובחט"ע התכנסו המורים  להתנסות במשימות מתוקשבות בתחומי הדעת השונים. הרכזים הציגו בפני המורים משימות מתוקשבת מתחומי הדעת השונים. המפגש היה מרתק ומלמד.