הפסקה פעילה בנושא "סובלנות ודמוקרטיה"

בהפסקה פעילה בנושא "סובלנות ודמוקרטיה" תלמידי חט"ב חתמו על המשפט :
"לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי".