הפעלות בנושא בריונות ברשת בחטה"ב שחקים

במסגרת העלאת המודעות לבריונות ברשת , במיוחד בתקופה מאתגרת זו,

תלמידי מועצת תלמידים מעבירים פעילות בנושא לכלל תלמידי ביה"ס.

יישר כוח❤️