הרמת כוסים בחטיבה

וועד מורים חטיבת הביניים אירגן השבוע הרמת כוסית טעימה בחטיבה. המורים הביאו מטעמים, מנהלת החטיבה ברכה ואב הבית סיפר על משמעות החג. חג שמח לכל משפחת שחקים.