חטה"ב – כיתות ז' וח' נפגשים מחדש בביה"ס …

בשעה טובה כיתות ז' וח' , בקפסולות השונות, תוך שמירה על כללי הבטיחות בקורונה, נפגשו בביה"ס לפעילויות מגוונות.

התלמידים נפגשו עם חבריהם לכיתה והמחנכות. 

התלמידים הופעלו ע"י צוות מורי השל"ח והספורט. 

היה כיף!!!

"… עוד נדע ימים טובים מאלה,

עוד נדע ימי טובים פי אלף…"  (יחד, שמרית אור)