חטיבת הביניים נופר אומרת לא עוד!!!

מצ"ב תוצרי פעילות חברתית ערכית שהתקיימה בחטה"ב נופר בנושא האונס באילת. 

חטה"ב נופר – סטיקרים