שלושה מתלמידנו השתתפו בחידון התנ"ך בהובלתה של רכזת תנ"ך, גילה קארו יחזקאל.
ליאור קוטלר (תלמיד כיתה ח') העפיל לשלב הגמר.
כבוד גדול.