טיול סיכום שנה למועצת חטיבת הביניים

תלמידי מועצת החטיבה עוברים לאורך השנה סדנאות וסיורים לימודיים. התלמידים חוו 3 שעות של למידה על חברה מתוקנת , סטראוטיפים וסוגי אוכלוסיה במדינה והרצון להגיע לחברת מופת. התלמידים ייצאו יחד לסיור בחיפה ביום ראשון להכיר את תושבי הדר הפעילים למען חברה טובה יותר בעיר חיפה.