יום הנערה בחטיבת הביניים

השבוע ציינו בחטיבת הביניים את יום הנערה יחד עם יחידת הנוער בעירית נהריה. שיתוף הפעולה הוביל לשיעורי בנות משמעותיים ומהנים.בפעילות הראשונה הבנות התבקשו לצייר את הבחורה האידאלית בעיניהן ולהסביר מדוע. בפעילות השנייה קיבלו הבנות מקצועות כמו: ספר, גננת, מורה, אנשי צבא וכו'. הבנות התבקשו למיין אלו בעיניהן מקצועות נשיים ואלו גבריים. הוצגו לבנות נתונים על הבדלים בן בנות לבנים כמו השכר בהיי טק לגברים ולנשים. יום הנערה ימשך גם בשבוע הבא ולאחר חופשת פסח. 

עוד השבוע נפגשו תלמידי המועצה עם נתלי, מנהלת מרכז היזמות לחשיבה על שיתוף פעולה בנושא.