יום השואה הבינלאומי 2021 בחטה"ב שחקים-נופר

השבוע , חל יום השואה הבינלאומי .
יום זה צוין בכל שכבות הגיל בבית הספר ע"י צוות ההיסטוריה בהעברת שיעור וירטואלי

וכן נעשתה פעילות בנושא מניעת גזענות .
הכיתות שיתפו פעולה וגילו עניין רב. מצ"ב תמונות של תוצאות הפעילות.