יום חשיפת תנועות הנוער – הפסקה פעילה

ביום שני ה- 15/10/18התקיים בבית הספר, יום חשיפת תנועות נוער לתלמידים. במסגרת היום הגיעו תנועות נוער שונות בעיר, כדי לחשוף לתלמידים אל התנועות השונות הנמצאות בעיר שבהם יוכלו לקחת חלק. 
כל תנועת נוער בנתה תחנה שבה הציגה עצמה דרך פעילות חווייתית. התלמידים נראו שמחים ומרוצים ושתפו פעולה בתחנות שעברו. היה ניתן לראות שתנועות הנוער התאמצו בלרצות את הילדים ואף הצליחו, בסופו של דבר ניתן לסכם את הפעילות כהצלחה.