ביום ו' קיים צוות ערבית יום שיא לשכבת ז. הפעילות ,אשר התקיימה במשך שלוש שעות,כללה תחנות העשרה ומידע בנושא חיל המודיעין,אלי כהן – המרגל שלא שב מדמשק וכן התנסות ב"פצוח" מודיעיני. ההפעלה נעשתה עי תלמידי שכבת ט אשר נרתמו וגילו מוטיבציה רבה.בשעה השלישית התכנסה השכבה באולם בו קיימנו חידון מסכם, כאשר כל כתה שלחה שני נציגים לתחרות. במהלך היום הועמדה לרשות כלל תלמידי ביהס תחנה של פתות אותנטיות במחיר סמלי.
היום עבר בהצלחה תודות לצוות המורים, ההנהלה, התלמידים וצוות ערבית שראו עצמם מחויבים להצלחת הפעילות.