ישיבת רכזים שש שנתית ראשונה.

את השבוע פתחנו ביום א'  עם מפגש רכזי מקצוע, שדירת ההובלה הפדגוגית של ביה"ס. מפגשנו הראשון לשנה זו עסק בהגדרת תפקיד הרכז על כלל התחומים הכרוכים בו. המפגש כלל סבב פתיחה בו שיתפו הרכזים בחלקים "החמוצים" של עבודתם לצד החלקים "המתוקים" של עבודתם. לאחר מכן לאחר חלוקה לקבוצות, כל קבוצת רכזים עסקה בתחום אחר הקשור בעבודת הרכז, לדוגמה: ניהול צוות, ניהול פדגוגי, חדשנות. קבוצה נוספת עסקה בקריטריונים לקבלת תפקיד הרכז. למותר לציין כי במפגש השתתפו רכזי המקצוע משתי חטיבות ביה"ס. אין ספק כי רק מפגשים מסוג זה, המאפשרים היכרות בלתי אמצעית יסייעו בידינו ביצירת רצף פדגוגי שש שנתי המבוסס על שפה בית ספרית אחידה. כאן המקום לציין, כי במהלך השנה יתקיימו שני מפגשים נוספים מסוג זה.