כאות הזדהות עם ילדי הדרום אודות המצב הביטחוני שהם חווים, הגיעו התלמידים לבושים בשחור.
כל הכבוד לתלמידי כיתה ז 1.