כ"ט בנובמבר, לומדים ומשתפים

השבוע צויין בחטיבת הביניים התאריך ההיסטורי החשוב, כ"ט בנובמבר.
במהלך השבוע המורים להיסטוריה בניצוחה של יפה ישראל, העבירו פעילויות בנושא כ"ט בנובמבר. נציגי מועצת תלמידים העבירו פעילויות בנושא לשכבה ז'. הלמידה היתה חווייתית ומהנה. 

לסיכום הנושא , גדעון  מכיתת הוותיקים בשחקים, סיפר לתלמידי כיתה ט' על החוויה האישית שלו בכ"ט בנובמבר, 1947 בארץ ישראל. התלמידים היו מרותקים מסיפורו האישי.