מגיחים למפגש עם העדה הדרוזית

השבוע יצאו תלמידי ותלמידות כיתות י' לגיחות של"ח באזור הגליל העליון. התלמידים יצאו מבית הספר לכיוון הר זבול עליו בנוי מבנה המקודש לעדה הדרוזית, נבי סבלן. התלמידים למדו על ברית הדמים שבין ישראל לעדה הדרוזית וחלקם הדריכו את חבריהם לכיתה. הם סיימו את הגיחה בכפר הדרוזי חורפיש. היה מעניין מאד. נתראה בגיחה הבאה.