למידת נושא ציפה וצפיפות- כיתה ז'

תלמידי עמ"ט כיתה ז' סיימו ללמוד את נושא ציפה וצפיפות במדעים.

על מנת ליישם את הנלמד התבקשו לבנות סירות על סמך פרמטרים של צפיפות. העונות לקריטריונים הבאים:

  1. על הסירות להיות מחומרים ממוחזרים
  2. על הסירות לשאת משא גדולה ככל האפשר
  3. על הסירה להיות יציבה ככל האפשר.

לאחר הבניה הסירות הוצפו בברכה שהובאה לבית הספר, על הסירות הועמסו משקולות עד לשקיעתן/התהפכותן.

הסירה שנשאה את כמות המשקולות הגדולה ביותר נצחה!

לאחר תחרות פנימית, הסירות משתתפות בתחרות בין שתי קבוצות העמ"ט בשכבה.

הפעילות התבצעה ע"י חנה שדה ואיטקין טטיאנה