מכינת שילוב לכיתות ז, י' ו ט' שוחרים

ביום חמישי, כ"ג באלול תשע"ח, 3.8.18 נפתחה שנת הלימודים ב"שחקים" במכינת שילוב לכיתות ז', י' ו ט' שוחרים.
מועצת תלמידים ברמה שש שנתית ומחנכי הכיתות, קיבלו את התלמידים בשער בית הספר בחיוך ובברכת הצלחה לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט.
במהלך היום הועברו פעילויות חינוכיות להיכרות וגיבוש וכן נערך טקס שהוכן על ידי מועצת התלמידים שכלל: ברכות ממנהל בית הספר מר אבי מנשס, מנהלת חטיבת הביניים הגב רונית יוסבשילי, מנהלי ויועצות השכבות. תלמידי קולות עמל הנעימו בזמרתם וזכו לפרגון לבבי.