מפגש תלמידים נבחרים עם מנהלת חטיבת הביניים

מנהלת חטיבת הביניים הגב' רונית יוסבשוילי נפגשה עם נציגי כיתות, אשר נבחרו ע"י המחנכות בשל תרומתם לכיתה ולחברת התלמידים בביה"ס וחילקה להם כפרס כרטיס למופע של אמיר דדון.