מציינים 70 שנים למדינת ישראל – ספרות

במסגרת שיעורי ספרות  תלמידי ביה"ס שואלים מהספרייה ספרי קריאה הקשורים לנושא השנתי-70 שנה למדינת ישראל ו/או ספרים במסגרת מצעד הספרים.

בספריית ביה"ס הוקדשה פינה מיוחדת לנושא האמור.

לאחר הקריאה , בסוף חודש אפריל , ייהנו התלמידים מיום שיא – פעילויות חווייתיות הקשורות לספרי הקריאה שקראו.