משחק התפתחותי לגן החינוך המיוחד בנהריה.

במסגרת פרוייקט 13 המצוות תלמידי החטיבה אספו מדי חודשיים שקל מדי יום שישי למשחק התפתחותי לילדי גני החינוך המיוחד.  השבוע הגיעו תלמידי המועצה להעניק את המתנה לילדים. תלמידי המועצה חזרו נרגשים מהנתינה הגדולה.