משלוחי מנות וסיוע לארגון "פתחון לב"

תלמידי כיתה ט2 והמחנכת יפה ישראל התנדבו בחב"ד וארזו משלוחי מנות. יישר כוח!!

הגב' מרי מנשרוב, מנהלת תחום מזון באירגון "פתחון לב" הרצתה בפני התלמידים אודות פעילות הארגון.
במהלך השבוע נאספו משלוחי מנות מתלמידי ביה"ס עבור ארגון "פתחון לב" הדואג למשפחות נזקקות.
תלמידי כיתה ט7 ארזו את משלוחי המנות שהביאו התלמידים.