נציגות ביריד עבודות החקר

השבוע התקיים באשכול הפיס בתיכון בי"ס רבין יריד עבודות חקר. השתתפו ביריד תלמידים מכיתות ו' עד ט' שהציגו עבודות חקר שונות.
חטיבת הביניים שלחה 4 עבודות ועבודה נוספת שזכתה בגמר רמון ספייסלאב.
התלמידים הציגו את העבודה שזכתה על הבמה מול כל המשתתפים ושאר העבודות הוצגו בתערוכה.