תלמידי שכבת ז' עם המחנכים עברו השבוע סדנת שבת, כחלק מסדנאות בני המצווה שהתלמידים עוברים. הילדים למדו על משמעות הדלקת הנרות ועל הקידוש, השבת בקהילות השונות ואצל התלמידים ומנהגי השבת.

בסוף השיעור ברכו הילדים ונהנו מחלות מתוקות.