סמינר מנהיגות במרכז יצחק רבין

השבוע יצאו 45 תלמידי מועצה מחטיבה עליונה ומחטיבת הביניים לסמינר "בסימון מנהיגות ישראלית"  במרכז יצחק רבין בתל אביב. המפגש כלל סיור במוזיאון העוקב אחר מנהיגים שפעלו בחברה הישראלית בזירות פעולה שונות ואחר דפוסי מנהיגות החל מתקופת היישוב ועד לרצח יצחק רבין. התלמידים היתחקו אחר 'שדה צמיחתו של מנהיג',עמדו על הנסיבות האישיות והחברתיות שעיצבו מנהיגים שונים ועמדו על דרכי פעולתם של אותם מנהיגים. במהלך הסיור בחנו התלמידים את אופן קבלת ההחלטות של מנהיגים שונים ועמדו על חשיבותה של מנהיגות בצמתי הכרעה.

סדנת ההעמקה עסקה בצרכיה של מדינת ישראל כמדינה צעירה, מרובת תרבויות, יהודית ודמוקרטית ובתפקידו של המנהיג הישראלי כנגזרת של מורכבות זו.

במהלך הסדנה הושם דגש על תפקידו של הנוער כמנהיג חברתי, ובעל יכולת השפעה חיובית. . כמו כן, הודגש נושא המעורבות החברתית, אחריות ואכפתיות במארג החיים החברתיים בישראל.