פדגוגיה מוטת עתיד

 • אפליקציות, תוכנות וחומר הלימוד של מטח
 • ניסויים, הדגמות, סרטים, סרטונים
 • הדמיות, בניית מודלים
 • יציאה החוצה והיעזרות בנמצא בסביבה להסברים ולימוד
 • חדרי בריחה- מוכנים ונעשים על ידי תלמידים ומורים
 • ימי שיא בסיום נושא, ארוחות תלויות נושא
 • משחקים- יש במשרדי ערכה- אחת!- מבית היוצר של חגי גלנט-של רעיונות למשחק. מוזמנים להשתמש ולהחזיר…
 • הרצאות, סיורים\
 • שילוב תחומי תוכן סביב נושא
 • בניית משחקי קופסא, שימוש במשחקי קופסא קיימים ושדרוגם
 • חידות, חפש את המטמון

  ועוד היד נטויה….

החינוך בבתי הספר לא מתאים לפלג אוכלוסיה לא קטן ומתאים עצמו רק לסוג אינטליגנציה אחת.
כרגע משרד החינוך לא פנוי להתעסק בזה.
אז חומר הלימוד נשאר רב ומלא ועלינו להתאים את הדרך…אז עלינו לחפש כלים ולהפוך את התלמיד ללומד פעיל, שותף לבניית השיעורים ולחלק מדרך ההוראה .
אני יצאתי לחפש דרכים….אשמח לשותפים לדרך. אשמח לשתף ממה שאני לומדת.
המיקוד הוא בשני תחומים מבחינתי: א.יותר שיורים מעניינים ופחות שיעורים פרונטליים. יותר מעורבות התלמידים בתכנון.
ב. יותר למידה בין תחומית- נושא ש"נתקף" על ידי תחומי למידה שונים מיומנות שמושגת בכמה דרכים…
מזמינה את שותפיי לדרך- אתם- להיות שותפים להכוונת בית הספר למקום שיותר נעים ללמד וללמוד בו ושהעברת החומר פונה ליותר תחומי אינטליגנציה של הלומד…
או כמו שנאמר במשרד החינוך:
 להתאים את הלמידה בהווה למציאות העתידית המשתנה ולהפוך את הלמידה לרלוונטית ללומד עכשיו, אל העתיד ומעבר
 מהי פדגוגיה מוטת עתיד?
 ששת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד בבית הספר בכלל ובכיתה בפרט :
⦁ פרסונליות
כלים לאבחון מאפייני למידה אישיים ע"י התלמידים.
 
⦁ פיתוח שיתופיות
הכרות עם אסטרטגיות הוראה המטפחות לומד בעל הכוונה עצמית ומקדמות שיתופיות.
⦁ אי פורמליות
שימוש בפרקטיקות למידה עתידניות – כיתה הפוכה, למידת חקר, STEAM, למידה משחקית ועוד.
⦁ גלוקליות
רכישת כלים להוראה תוך חשיפת התלמידים לאתגרים בין תרבותיים, גיאוגרפיים, מקומיים לעומת עולמים.
⦁ תמורתיות
הקניית כלים להסתגלות ולפעולה באופן מיטבי למציאות מורכבת ומשתנה של המורה והתלמיד.
⦁ תכלול
כלים לגיבוש משמעות אישית, תפישת עולם, עמדות ודיעות פנימיות המסייעות לבחינה ביקורתית.

 

 

 

 

קישורים שימושיים – פדגוגיה מוטת עתיד

קישורים שימושיים – פדגוגיה מוטת עתיד
אז איך נעשים יצירתיים? מתחילים ממי שכבר עשה זאת לפנינו….
קצת קישורים מאנשים שעשו זאת לפנינו וחולקים…ותודה…
אשמח שמי שמגלה קישור חדש יחלוק אף הוא…

הוראה מותאמת להצלחה- עץ החשיבה

חגי גלנט- משחקולוג הרתפקאות חינוכיות 

Chagay Galant

המורה המאמנת מיטל צבאג

חינוך 2020- למערכת חינוך אפקטיבית יותר

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות משרד החינוך

החופש ללמד-חובב יחיאלי ואוריאל הרצוג.