תלמידי ז/10 ציינו את החג הקרב בצורה קצת שונה דרך בתים פתוחים אחר הצהריים. המפגש החברתי כלל 6 בתים שבכל בית קבוצה של 5 עד 6 ילדים. הפעילות כללה משחק חברתי, יצירה לחנוכה ואכילה משותפת. בית פתוח בחטיבת הביניים מעודד חשיבה יצירתית בקרב התלמידים, הכרת מנהיגויות התלמידים ופיתוח קשרים חברתיים חדשים.