קבלת הפרס הלאומי לאיכות ומצויינות במגזר הציבורי.

אנו גאים להודיע כי בית ספרינו זכה בפרס הלאומי לאיכות ומצויינות במגזר הציבורי.
אתם מוזמנים לצפות בנאום הזכיה.