שבוע האוטיזם הבינלאומי בחטה"ב נופר שחקים

לקראת שבוע האוטיזם הבינלאומי תלמידי מועצת תלמידים מחטיבות הביניים בעיר התארחו בחטיבת הביניים "שחקים"ליום מודעות וסדנה בנושא .

תודה לרחל סער ורינת אפרים המורות לתקשורת בביה"ס שהכינו את היום המרתק והמלמד בנושא החשוב כל כך.