'שבוע העליות' בחטה"ב שחקים-נופר

במסגרת 'שבוע העליות' התלמידים השתמשו ב Padlet כדי למקם את מדינת המוצא של משפחתם.

בנוסף הכינו שלטים המציינים את המקום ממנה עלתה משפחתם.  

משפחות ח4 על המפה

משפחות ח10 על המפה

משפחות ח1 על המפה