שבוע זה"ב בחטה"ב שחקים-נופר

בשבוע זה"ב מועצת תלמידים בחטה"ב נהריה הובילה מעגלי שיח בנושא זה"ב. 

בנוסף, תמר , חברת מועצת תלמידים שיתפה בסיפורה האישי כנפגעת בתאונת דרכים.