שבוע זהירות בדרכים בחטה"ב שחקים נופר

תלמידי מועצת התלמידים העבירו שיעורים מקוונים בנושא זהירות בדרכים בכל כיתות ביה"ס. 

מצ"ב מצגת 

בנוסף, תלמידי בית הספר הגו ועיצבו כרזות בנושא לבתי הספר היסודיים.