שומרים על המסורת – תלמידי ביה"ס יצאו לטקס "תשליך"

מנהג התשליך המסורתי מתקיים ביום א' של ראש השנה כאשר נוהגים ללכת לשפת הים, לנהר או לכל מקום שיש בו באר מים חיים, ולומר תפילת תשליך. במסגרת הטקס , בעת אמירת הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" (מיכה ז' יח-כ)
מנערים את שולי הבגד או את הכיסים, כסמל להתנערות מן החטא וכביטוי לרצון להתחיל מעתה בחיים ישרים וטהורים.

לקראת יום כיפור, בהתאם למסורת היהודית, קיימו תלמידי ביה"ס טקס "תשליך".
התלמידים הלכו לחוף הים וכתבו על פתק או על חלוקי נחל את הדברים אותם היו רוצים לשנות או להשליך מעצמם
וכן תקווה שהם מבקשים לשנה הקרובה.

ניכר כי התלמידים נהנו מהפעילות.