שמות סוף לאלימות נגד נשים

היום בשעה 10 בבוקר הופסקו הלימודים בבית הספר לאות הזדהות עם המאבק באלימות כנגד נשים. בזמן הפסקת הלימודים התקיימה הפסקה פעילה בהפעלת מועצת התלמידים. התלמידים והתלמידות נשאו שלטים הקוראים "די לאלימות כלפי נשים" והעלו את המסר החשוב הזה לסדר היום של מורי ותלמידי בית הספר. "כולנו תקווה שנשים יפסיקו להירצח ותופסק לאלתר האלימות כלפי נשים ונערות במדינת ישראל".