תודה לחיילים ששומרים עלינו

מספר שבועות שחיילים רבים נמצאים בגבול הצפון, עוסקים בחשיפה וניטרול מנהרות טרור. 
מועצת תלמידים עברה בכיתות וסיפרה על עבודתם הקשה של החיילים במבצע "מגן צפוני" ועודדה את התלמידים להביא שי לחיילים. נערמו חבילות שי רבות. 
תודה לכם תלמידים יקרים ומשפחותיכם על החבילות הרבות למען החיילים במבצע "מגן צפוני". החיילים שמחו לקבל את החבילות.
המשיכו לעשות למען האחר. כל הכבוד.