תכנית "אמירים" בבית הספר

תכנית "אמירים" בבית הספר:

השנה החלה לפעול בבית ספרנו תכנית " אמירים"   מטעם האגף למחוננות ולמצוינות במשרד החינוך.

הנחת היסוד בתכנית זו הינה שיש לזמן לתלמידים למידה משמעותית במגוון תחומי דעת שאינם נכללים בהכרח בתכנית הלימודים הרגילה. תכנים אלו, המהווים אתגר אינטלקטואלי, הזדמנות ליצירתיות, העלאת שאלות אותנטיות והתמודדות עם פתרונן,  בשילוב הפדגוגיות הייחודיות, יגבירו את המוטיבציה ללמידה ויאפשרו לתלמיד להצטיין. במסגרת התכנית הופעלו שני קורסים: "חלל" ו "צילום".

מתוך כוונה לחשוף את התכנית  לתלמידי בית הספר החליטו תלמידי אמירים להעביר סקר בשכבת הגיל שלהם כשמטרתו לבדוק אם התלמידים   "מאמינים בקיום חיים מחוץ לכדור הארץ". תמצות התוצאות: נמצא כי רוב התלמידים מאמינים בקיום חיים מחוץ למערכת השמש וכי מעלימים מאתנו מידע  בנוגע לכך. תוצאות הסקר הופצו בקרב תלמידי השכבה.