תלמידות חטה"ב נופר מחלקות עוגות ושתיה לחיילים וחיילות