מנהג ה"תשליך"
לקראת יום כיפור, בהתאם למסורת היהודית, תלמידי כיתה ז'7 למדו את המושג  "תשליך" בדרך מעשית וחווייתית, יצאו לטקס "תשליך" בים בליווי מחנכת הכיתה,דשה והמורה לחנ"ג , תמי לויאה.

התלמידים נשאו תפילה אישית לשנה החדשה. לאחר מכן התלמידים חזרו לכיתה וקיימו דיון בנושא. 


.