עבודות יצירתיות במיוחד הוגשו ע"י תלמידי שכבת י' במסגרת ההערכה החלופית בתנ"ך (30%). העבודות עסקו בספר בראשית. בתוצרים שהוגשו ע"י התלמידים ניכרה השקעה רבה, חשיבה ויצירתיות.