חשיפה למקצועות הבחירה והמגמות – שבוע שני

בשבועיים האחרונים נחשפו תלמידי שכבת ט' למגמות הלימוד ולמקצועות ההרחבה הנלמדות בחטיבה העליונה. התלמידים התבקשו לבחור ארבע חשיפות המעניינות אותם. מורי המגמה ותלמידיהם הגיעו לחטיבה והציגו את המגמה, את נושאי הלימוד ושוחחו עמם על אופי הבגרות של מקצועם.