חטה"ב שחקים – שוברים שיאים חדשים בתרגיל החרום!

היום התקיים בחטה"ב תרגיל "למידה בחירום"  של משרד החינוך.

מטרת התרגיל: תרגול השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה בשעת חירום כאשר התלמידים אינם יכולים להגיע לביה"ס, בפרט.

כחלק מההערכות לתרגיל: נפתחה כיתה בקלאסרום לכל כיתת חינוך (30 כיתות…), הוכנסו מטלות לקלאסרום, מחנכות/ים תרגלו ותקשרו בקלאסרום עם תלמידי החינוך שלהן/ם וכמובן הופעלו המיילים הארגוניים החדשים של תלמידי החטיבה ( 896 תלמידים…). הגענו לתרגיל כש 85% מתלמידינו מחוברים לקלאסרום ולמייל הארגוני.

לשמחתנו וגאוותנו, 84% מהתלמידים נטלו חלק פעיל בתרגיל ה"למידה מרחוק" !

בלטו במיוחד תלמידי ומחנכות/י שכבה ח' עם אחוז השתתפות גבוה – 88%!  כמו כן בשכבה ז' אחוז ההשתתפות היה 83% ובשכבה ט' 77%.

תודה רבה למחנכות/י החטיבה הנפלאות והמדהימות על הרצינות, ההירתמות המלאה, שיתוף הפעולה והעבודה הקשה שבלעדיהם – לא היינו מגיעים לתוצאות נהדרות שכאלו.

חגית גלברג

רכזת תקשוב חטה"ב – נופר