קיימות – מועצה ירוקה בנופר

בבית ספרנו מתקיימת פעילות שבועית של המועצה הירוקה. חברי המועצה נפגשים אחת לשבוע ולומדים על קיימות, מחזור ואיכות הסביבה, חיסכון במים, חשמל ונייר. תלמידי המועצה הירוקה מגבשים רעיונות לפעילויות אותן יעבירו לתלמידי ביה"ס. נציגי המועצה העבירו סקר בנושא בכיתות ואת תוצאותיו נפרסם בהמשך. בנוסף, תלו שלטים לחיסכון במים וחשמל, הכינו פחי מחזור לבקבוקים ופחיות, שיפצו את פח המחזור הנמצא ליד הקפיטריה. כל הכבוד למועצה הירוקה. עזרו לנו לשמור על הסביבה.