במהלך שיעורי המתמטיקה בכיתה ח' בחטיבת הביניים נחשפו התלמידים לתוכנת goformative.
התלמידים תרגלו חזרה למבחן המיצ״ב במתמטיקה דרך התוכנה.
כל תלמיד נכנס מהנייד האישי שלו לשאלון וענה על השאלון.
לאחר מכן הוצגו על המקרן כל תשובות התלמידים והדרך בה פתרו את השאלון.
נערך שיח מתמטי ונעשתה למידה משמעותית בנושא.