מגמת גיאוגרפיה – אדם וסביבה – סייבר גאוגרפי

מיקום ומרחב גיאוגרפי הם משהו שאנו מודעים לו באופן מולד. אנו מודעים למקום ע"י רצון קבוע לענות על השאלה היכן אני נמצא? מי נמצא סביבנו? מה נמצא סביבנו? זהו אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של בני האדם.

כל נושא ניתן למיפוי כל נושא נדרש למיפוי.

הסייבר הגאוגרפי עוסק בחיבור שבין תופעות ותהליכים גאוגרפיים לבין מרחב הסייבר וכולל איסוף, ארגון, ניתוח ומיפוי ממוחשב של המרחב, המתבצע כיום באמצעות מערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג) – Geographic Information System (GIS).

לימודי הגאוגרפיה והסייבר הגאוגרפי הם תקשוביים ודיגיטליים ברמה גבוהה. יישומי מערכות מידע גאוגרפיות נדרשים היום בכל משרדי ממשלה, ברשויות המקומיות, בצבא ובכל פעילות ותכנון מרחבי. על כן, לימוד תחום הדעת "גאוגרפיה-אדם וסביבה" תוך שימוש במערכות המידע הגאוגרפיות הופך את הלמידה לעדכנית ורלבנטית לתלמידים וחשוב מכך מעניק ללומדים מיומנויות וערכים הנדרשים לבוגר במאה ה- 21.

הלמידה במגמה נטועה בחיים ובממשות החברתית-תרבותית-לאומית בחברה הישראלית ועוסקת תדיר באקטואליה העולמית והישראלית.

תוך כדי כל אלו, התלמידים הלומדים במגמה יהיו בקיאים במרחב הגאוגרפי של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל ויפתחו זיקה, שייכות ומחוייבות לאתריה, נופיה ומורשתה.

לאורך השנה יפגשו תלמידי המגמה עם מרצים להעשרת והעמקת עולמות התוכן, בעיקר של השימוש בכלי הגאוגרפיה בעולם הטכנולוגיה והמודיעין (אנשי היי-טק ויחידה 9900 של חיל המודיעין לדוגמא).

כמו כן, יצאו התלמידים ל-3 ימי חוץ בכל שנת לימודים – לימוד והעמקה בתוכן הלימוד השנתי.

תכנית הלימודים במגמה:

שכבה י' – מבואות בעולם הגאוגרפיה. כלים להתמצאות ותכנון מרחבי.

שכבה י"א – סייבר גאוגרפי ביחידת ההתמחות "הפיתוח והתכנון המרחבי". ביצוע עבודת חקר במרחב העירוני בנהריה – שימוש בכלים ובלימודי הגאוגרפיה לשיפור החיים הממשיים. עבודה זו היא 40% מהציון לבגרות.

שכבה י"ב – לימוד יחידות הלימוד: ארץ ישראל, המזרח התיכון ונתי"ב (ניתוח תופעות יסוד במרחב).