על המסלול

הכיתה לתלמידים על הרצף האוטיסטי מיועדת לתלמידים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ומאפשרת למידה בסביבה בטוחה, מוגנת ומותאמת לצורכי התלמידים במערך בית-ספר רגיל על כל מאפייניו והתרבות הייחודית לו. הקמת כיתה כזו כחלק בלתי נפרד ממארג בית-הספר הרגיל, מושתתת על תפיסה הדוגלת בערכי השוויון, כבוד האדם, קבלת האחר, נתינה ואחריות הדדית. היא תורמת לא רק לתלמידי כיתת התקשורת כי אם לכלל תלמידי בית-הספר והצוות החינוכי.

תמונות