על המגמה

ביה"ס שחקים למצויינות ומנהיגות חברתית, מעניק חשיבות רבה לתלמידים הרוכשים ידע בשפה ובתרבות הערבית, שכן אנו חיים במרחב המזרח התיכון, שמרבית תושביו דוברים את השפה הערבית.
שפה, משקפת תרבות, אורחות חיים והשקפות עולם. לפיכך, חשוב להתמצא בשפה הערבית ולהכיר את רבדיה כהזדמנות למפגש תרבותי ותקשורת עם דובריה, הנמצאים סביבנו ובקרבנו.

התלמיד הלומד במגמה זו, יהיה מסוגל לתקשר בשפה הערבית, יתוודע לתרבות ערב על מאפייניה השונים ויעמיק את הבנתו במתרחש במרחב המזה"ת באמצעות היכרות עם הלשון הערבית, דת האסלאם והחברה הערבית ותרבותה.

חדר הערבית בבית ספרנו מושקע ומעוצב באוירה אוריינטלית, ומעניק לתלמידי המגמה תשתית נוחה ונעימה לפיתוח גשר להידברות משמעותית והעמקת הידע בסביבה לימודית משתנה ומאתגרת.

מיומנויות הידע, ההבנה וניתוח השפה הערבית יסייעו לתלמידי המגמה בעתיד בתפקידי מפתח משמעותיים ומאתגרים בחיל המודיעין, זרועות הביטחון, דיפלומטיה בשרות משרד החוץ, תקשורת אלקטרונית, מחקר והוראה באקדמיה.

    

עיקרי הלמידה

רכישת שליטה טובה באוצר מילים ובמבנים לשוניים של הערבית השימושית והתקשורתית

לימוד קטעים נבחרים מהספרות והשירה הערבית בת זמננו

לימוד וניתוח קטעים נבחרים מהעתונות הערבית, המתפרסמת במדינה ובמדינות השכנות

לימוד קטעים נבחרים ממקורות האסלאם: קוראן, ספרות קלאסית ומסורת

הכרת נושאים ומושגים מרכזיים הקשורים בתרבות ובחברה הערבית

עיסוק בסוגיות אקטואליות וניתוח אירועים בחיים המדיניים והתרבותיים של המזה"ת

פיתוח מיומנויות הבעה בע"פ ובכתב

פיתוח מיומנויות הבנת הנשמע והנקרא תוך שימול מושכל במילונים

 

הרכב ציון הבגרות בערבית על פי הרפורמה החדשה

 

30% – ציון שנתי בסוף כיתה י'

          בחינה מסכמת +בחינה בע"פ כחלק מציון שנתי בכיתה י"א

          עבודת הגשה כחלק מציון שנתי בכיתה י"ב

 

70% – בחינת בגרות "חיצונית" בסיום כיתה י"ב

 

תוכניות העשרה

פעילות "מודיעין באופק" בת שלושה ימים בכיתה י"א מטעם טל"מ (טיפוח לימודי מזרחנות בחיל המודיעין)

פעילויות העשרה בנושאי שפה, תרבות, מזה"ת ומודיעין

 

תנאי קבלה

יתקבלו תלמידים שציונם בערבית במועד הקובע בכיתה ט', עומד על 80 ומעלה.