טופס בריאות תלמיד בימי הקורונה

מצ"ב טופס בריאות לתלמיד. (הקלק/ הקליקי על המילים 'טופס בריאות לתלמיד/ה')

על ההורה:

א. להדפיס את הטופס מצ"ב.

ב. למלא את הטופס.

ג. לחתום על הטופס.

ד. לשלוח עם התלמיד/ה בכל בוקר !