goformative

במהלך שיעורי המתמטיקה בכיתה ח' בחטיבת הביניים נחשפו התלמידים לתוכנת goformative. התלמידים תרגלו חזרה למבחן המיצ״ב במתמטיקה דרך התוכנה. כל תלמיד נכנס מהנייד האישי שלו לשאלון וענה על השאלון. לאחר מכן הוצגו על המקרן כל תשובות התלמידים והדרך בה פתרו את השאלון. נערך שיח מתמטי ונעשתה...

English Community Service Project

WANDERING English Community Service Project A group of 10th grade five-point English students are participating in an innovative, experiential learning community service project that will serve the entire Nahariya community. Each student chose a STATION...

מציינים את טביעת "אגוז"

במסגרת 70 שנה למדינה החלטנו השנה לציין את יום הזיכרון לטביעתה של ספינת המעפילים "אגוז" שהיתה בדרכה  ממרוקו לגיברלטר ועליה 44 גברים נשים...

חידושים במדעים

תלמיד כיתה יב1, רונן טייטלבאום, עבר 2 שלבים באולימפיאדת ביולוגיה ונחשב היום ב-20 תלמידי הביולוגיה הטובים בארץ, ואף עבר שלב באולימפיאדת...

תחרות יין בכיתת ביוטכנולוגיה

היום התקיימה תחרות יין במגמת ביוטכנולוגיה. תחרות היין היא סיומו של פרויקט בביוטכנולוגיה כיתה י' – התלמידים הכינו יין במשך כחודשיים,בתהליך...